Учешће проф. др Ненада Милића на ПРОМИС радионици за писање пројеката

Проф. др Ненад Милић учествовао је на ПРОМИС радионици за писање пројеката, одржаној 12. јула 2019. године у просторијама Српске академије наука и уметности. Фонд за науку Републике Србије расписао је јавни позив за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС. Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере. Циљеви Програма су: укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере, оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима, оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу (посебно у ЕУ), креирање нових пројектних тимова, подршка изврсним идејама и подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.
Др Милица Ђурић-Јовичић, в.д. директора Фонда за науку Републике Србије, представила је позив за финансирање ПРОМИС пројеката. У раду је учествовао и проф. др Владимир Поповић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Описана је конкурсна документација, услови пријављивања, процес пријављивања, процес евалуације и праћење имплементације пројеката. Пријаву пројекта потребно је доставити до 2. септембра 2019. године, док ће почетак реализације пројеката бити 15. новембра 2019. године. Трајање пројеката је до две године. Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима и омогућава младим докторима наука да дефинишу сопствене програме истраживања, оформе сопствене тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.
Пријава пројекта се пише на енглеском језику – по својој структури слична је оној која се саставља за потребе HORIZON пројеката. Сви елементи пријаве се оцењују – од идеје до буџетирања. Учесници на пројекту – млади истраживачи (пројектни тим броји од 1 до 6 чланова, укључујући руководиоца) треба да имају истраживачко или научно звање или еквивалентно звање у високом образовању, а ако имају научно/доцентско и више, не сме да прође више од 10 година од докторирања. Дакле, члан тима може бити и неко без доктората. Научници који имају докторат више од 10 година могу имати највише до 10% ангажовања на пројекту и то једна особа само ако на пројекту учествују бар 2 млада истраживача. Млади докторанди који нису у радном односу, могу бити ангажовани (уговор о делу) и бити финансиран средствима са пројекта. Након завршетка њиховог ангажмана на пројекту, престаје њихово ангажовање на установи.
Члан тима може бити и помоћно особље (администрација, лаборант и сл.) са до 10% ангажовања на пројекту.
Максималан буџет за финансирање једног пројекта је 200.000 евра. Пројекат могу реализовати запослени на две или више установа (интердисциплинарна тема), средства из пројекта могу се користити за обављање истраживања у иностранству (ако опрема не постоји у Р.Србији), за дисеминацију резултата и сл. Максимална висина хонорара је лимитирана на три просечне плате (165.000 динара).
Детаљније информације могу се пронаћи на адреси http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/06/promis/.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs