Универзитету додељена „Еразмус повеља за високо образовање за период 2021‒2027. године“

Након комплексне анализе наше апликације, Европска комисија је 22. децембра 2020. године известила Криминалистичко-полицијски универзитет да задовољава све међународне стандарде и да испуњава све услове за стицање „Еразмус повеље за високо образовање за период 2021‒2027. године“.

„Еразмус повеља за високо образовање“ је документ којим Европска комисија додељује акредитацију високошколским установама за деловање у оквиру европског простора високог образовања.  Повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују, и представља основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње.

Криминалистичко-полицијски универзитет је носилац Еразмус повеље за високо образовање за период 2014‒2020. године, и постигао је добре резултате у имплементирању обавезујућих принципа. Током маја 2020. године, Универзитет је Фондацији Темпус поднео пријаву за доделу нове Еразмус повеље, за период 2021‒2027. године. Нова Еразмус повеља је неопходна за наставак учествовања високошколских установа у програмима ЕРАЗМУС+. Повеља за период 2021‒2027. године задржава већину принципа из претходног циклуса, док су неки прилагођени новитетима у будућем програму, а неки ојачани и употпуњени.

Пријаву за нову Еразмус повељу је током марта и априла месеца 2020. године припремио тим групе за међународну сарадњу Универзитета. Тим су чинили правни саветник Нина Николић, која је израдила нацрт „Еразмус политике Криминалистичко-полицијског универзитета за период 2021‒2027. године“  и стручни сарадник Анђела Павловић, која је припремила апликацију. Тим је предводио проректор за међународну и интеринституционалну сарадњу, проф. др Саша Мијалковић.

Нема сумње да ће студенти, наставници и сарадници Универзитета могућности које пружа Повеља искористити за нове радне победе, и да ће заузети место које им у европском простору науке и високог образовања с правом и припада.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени