Обукa руководилаца Министарства унутрашњих послова Републике Србије за стратегијски ниво руковођења

На основу захтева Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Одлуке Сената Криминалистичко - полицијског универзитета, на Универзитету је реализована Обука руководилаца Министарства унутрашњих послова Републике Србије за стратегијски ниво руковођења. Обука је реализована у периоду од 02. до 06. новембра 2020. године, у складу са Програмом обуке за стратешки ниво руковођења у Министарству. У периоду од 02. до 05. новембра (понедељак – четвртак), у укупном фонду од 32 наставна часа (8 часова дневно), наставу су реализовали: 1) проф. др Дане Субошић – 12 часова, 2) проф. др Обрад Стевановић, редовни професор Универзитета у пензији – 13 часова, 3) проф. др Зоран Ђурђевић – 2 часа, 4) проф. др Драган Млађан – 2 часа, 5) доц. др Војкан Николић – 2 часа и 6) проф. др Миладин Нешић – 1 час. Обуку је похађало 10 руководилаца Министарства, који су, по завршетку наставе, 06. новембра (петак), полагали и положили испит пред Комисијом у саставу: 1) генерал полиције Богољуб Живковић, помоћник директора полиције – председник, 2) Гордана Јековић, заменик начелника Сектора за људске ресурсе – члан, 3) проф. др Обрад Стевановић – члан и 4) др Бојан Митровић, полицијски службеник Центра за полицијску обуку Сектора за људске ресурсе Министарства – секретар Комисије. Сви полазници обуке су испољили висок ниво посвећености, мотивисаности и креативности у савладавању тематских садржаја. Током испита, показали су очигледан напредак у схватању суштине, значаја и процеса стратегијског управљања и стратегијског размишљања. То се посебно односи на примену метода и техника стратегијске анализе при управљању стратегијским организационим променама.

Слике можете погледати овде