Пројекат „NatRisk“ - Потврђени пример добре праксе руковођења и реализовања ЕРАЗМУС+ пројеката

Фондација Темпус је  13. и 14. октобра 2020. године, у хотелу „Мона Плаза“ у Београду, организовала конференцију о теми: „Сарадња Србије и ЕУ ‒  Стварање могућности за унапређење образовања кроз Еразмус+ програм“. Циљ конференције је био да се укаже на значај Еразмус+ пројеката за развој високог образовања у Србији, и то кроз ретроспективу завршеног пројектног циклуса, као и кроз призму будућих пројеката. То је био и повод да се представе пројекти који су проглашени „примерима добре праксе“, али и разлог да овом скупу присуствују представници Криминалистичко-полицијског универзитета.

Наиме, Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу Европске комисије о техничкој имплементацији пројекта и о финансијском пословању у Бриселу је пројекат „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk WeB, 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)“, познатији под акронимом „NatRisk“, у чијем реализовању је учествовао и Криминалистичко-полицијски универзитет, оценила највишом оценом ‒ „врло добар“ (на скали од „слаб“ до „врло добар“), нагласивши да је пример добре праксе руковођења пројектом Ерасмус +.

Своја излагања на Конферецији имали су представници: земаља Европске уније, Европске комисије, Владе Републике Србије и домаће академске заједнице (детаљније у Агенди Конференције). После тога, у оквиру тзв. „постер презентација“, представљени су пројекти које је Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу Европске комисије оценила најуспешнијим и прогласила примерима добре праксе. Наш Универзитет је представио проф. др Саша Мијалковић, иначе руководилац пројектног тима КПУ на пројекту „NatRisk“.

У свом излагању, проф. Мијалковић је нагласио да „Мастер програмом „Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа“ Криминалистичко-полицијски универзитет студентима нуди мобилност и интернационализацију образовања и науке, тиме што је део студијских садржаја преузет од иностраних партнера, део је креиран у сарадњи са њима, а створене су и опште претпоставке да се у догледној будућности креирају и акредитују заједнички студијски програми са ино-партнерима, што ће нашим студентима омогућити и делимично школовање у иностранству. Резултат тога је јачање компетенција студената кроз процес међународног трансфера знања; јачање духа тимског рада, посебно свести о неопходности његове интернационализације, чиме ће се створити услови за учешће дипломаца у међународним штабовима и тимовима за управљање у условима природних катастрофа међународних размера и најзад, припремљеност студената за несметано даље школовање и стручно усавршавање у иностранству. Ове године, Министарство унутрашњих послова и Влада Републике Србије су подржали овај студијски програм тиме што су за будуће студенте определили 5 буџетских места (од укупно 16).“

Даље, проф.  Мијалковић је апострофирао да је „један од резултата пројекта и јачање материјално-техничке базе наставног процеса. С тим у вези, Универзитет је оформио специјализовану лабораторију, која је опремљена посебним хардвером и софтвером XVR, чиме је студентима омогућено да моделују и симулују природне катастрофе са различитим сценаријима и мултиваријантним подсценаријима, да доносе одлуке о управљању безбедносним ризицима у реалном времену, да предузимају одређене безбедносне мере и радње, да сагледавају ефекте својих одлука, као и да анализирају целокупан процес управљања у одређеној ванредној ситуацији. Циљ Универзитета је да се у догледној будућности софтверски умрежимо са партнерима у иностранству и да симулирамо рад међународних штабова за управљање безбедносним ризицима у условима природних катастрофа међународних размера.“

Најзад, указујући на значај Еразмус+ пројекта за Криминалистичко-полицијски универзитет, проф. Мијалковић је изјавио да је „овај пројекат био улазница нашем Универзитету у европски простор високог образовања и науке, где смо препознати као одговорна институција, али и као пожељан партнер за будуће европске пројекте“.

 У среду, 14. октобра, настављена је Конференција на којој су on-line учествовали Вук Кулић, Анђела Павловић и Јасна Петровић.  

Представници Темпус фондације снимали су изјаве руководилаца пројеката Ерасмус+, које ће бити искоришћене за промовисање примера добрих пракси преко друштвених мрежа.

Снимак Конференције можете видети овде
Део изјаве проф. др Саше Мијалковића о резултатима пројекта „NatRisk“ можете видети овде
Слике са Конференције можете видети овде
Постер о пројекту NatRisk можете видети овде

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени