Акције прикупљања солидарне помоћи

На Криминалистичко-полицијској академији реализовано је девет акција прикупљања солидарне помоћи. У тим акцијама прикупљено је укупно 3.592.345,00 динара. Поред наведених резултата, присутан је и позитиван тренд, који је приказан наредним графиконом. Имајући у виду остварене резултате и трендове, Академија наставља са активностима прикупљања солидарне помоћи. С тим у вези, у току су две акције које реализују запослени и једна коју реализују студенти. У нади да ће бити све мање потреба за оваквим акцијама, Академија изражава одлучност да, у случају потребе, настави са још интензивнијим прикупљањем солидарне помоћи.