Обавештење о мерама за спречавања ширења и сузбијања вируса COVID-19

У циљу спровођења мера заштите, спречавања ширења и сузбијања вируса COVID-19 обавештавам Вас о следећем:

 1. Лица која желе да уђу у објекат Криминалистичко-полицијског универзитета (у даљем тексту Универзитет), то могу учинити искључиво уласком кроз улаз број 1 који се налази у улици Цара Душана 196, односно колски улаз капија 2, на истој адреси;
 2. Приликом уласка у објекат Универзитета, обавезна је примена свих превентивних мера за које је Универзитет обезбедио средства у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 као и препоручених мера надлежних органа;
 3. У смислу претходне тачке запослени, студенти и посетиоци су у обавези да изврше дезинфекцију руку и обуће и да се подвргну мерењу телесне температуре бесконтактним термометром;
 4. Приликом посете Универзитету сва лица укључујући запослене, студенте и посетиоце у обавези су да на лицу носе заштитну маску, на такав начин, да им иста мора покривати нос и уста, осим уколико је ради утврђивања идентитета од стране овлашћеног радника, односно студента, неопходно тренутно уклањање исте;
 5. Ношење маске је обавезно приликом уласка у објекат Универзитета у ходницима, службеном возилу у коме се превози више лица, на састанцима односно у просторијама у којима борави више лица;
 6. Лица која у објекат Универзитета улазе аутомобилом, након пропуштања кроз капију 2 а пре упућивања на коначно одредиште, дужна су да се ради примене наведених мера јаве раднику дежурне службе, односно да поступе у складу са упутствима која ће добити приликом уласка у објекат;
 7. Лице за које се утврди да има повишену телесну температуру, односно лице које не жели да примени предвиђене мере превентивне заштите, не може ући у објекат Универзитета. Изузетак од наведеног представљају лица код којих се утврди повишена телесна температура, а која су се упутила на лекарски преглед у амбуланту Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, која се налази у објекту Универзитета;
 8. Лице код кога се током боравка у објекту Универзитета појаве симптоми који могу указивати на зараженост COVID-19, дужно је да о томе обавести надлежног руководиоца односно наставника и да се јави COVID амбуланти надлежне здравствене установе;
 9. За примену предвиђених мера задужени су запослени Одсека за менторски рад и безбедност, дежурни студенти или лица која ректор усменим налогом овласти за вршење наведених задатака.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs