Erasmus Policy Statement

Криминалистичко-полицијски универзитет (КПУ) реализује академске програме на основним, мастер и докторским студијама у области друштвених наука (основне, мастер и докторске студије криминалистике), природно-математичких наука (основне, мастер и докторске студије информатике и рачунарства) и техничко-технолишких наука (основне, мастер и докторске студије форензичког инжењерства).

Универзитет баштини дугу традицију високог полицијског школства у Републици Србији од 1921. године, a од 2006. године je привржен болоњском процесу. Такође, Универзитет је посвећен и стратешки усмерен на развијање и ширење међународне сарадње у области високог полицијског образовања и научно-истраживачког рада, и тежи успостављању и неговању сарадње са сродним високошколским и научним институцијама у земљама Европске уније, као и у другим земљама, укључујући Руску федерацију, Украјину, Белорусију, Турску, Кину и др. Са наведеним субјектима, Универзитет остварује сарадњу на основу споразума о сарадњи, којима се уређује сарадња у области образовне активности, мобилности и научно-истраживачког рада.     

КПА има мисију да развија и унапређује високо полицијско образовање, као и релевантне научне дисциплине у области криминалистике, информатике и форензичког инжењерства, промовишући демократске вредности и професионализам полицијске делатности, као и научну утемељеност савремене контроле криминалитета.
Учествовање у Ерасмус плус програму саставни је део стратегије институције у области развоја међународне сарадње. Универзитет је био координатор једног Ерасмус плус пројекта (IMPRESS). Ерасмус плус програми у којима Универзитет учествује подстакли су и убрзали развој у правцу увођења и унапређења мобилности студената, наставног и ненаставног особља, као и јачање институционалних капацитета и међународне научне сарадње. Универзитет ће у наредном периоду настојати да оствари учешће у свим кључним активностима програма Ерасмус плус, укључујући, нарочито програме из домена KA2 - Strategic Partnerships, Knowledge Alliances and Capacity Building Projects in higher police education.

Универзитет је од свог оснивања стратешки привржен оснаживању везе између полицијског образовања и полицијског рада, као и научном истраживању у области криминалистичких, полицијских и безбедносних наука. С тим у вези, Универзитет је посебно заинтересован да пружи допринос како унапређењу домаћег високог полицијског образовања, тако и стварању додатне вредности за европски простор полицијског образовања, односно константном ширењу и унапређењу сарадње и повезивању европских земаља у дефинисању образовних политика у области полицијског школства. У том смислу, Универзитет настоји да у оквиру Ерасмус плус програма развије стратешка партнерства, савезе знања и програме мобилности студената и особља са сродним установама за високо образовање полицијских службеника и релевантним научним институцијама, приоритетно (мада не искључиво) из ЕУ, односно европског простора.

Универзитет очекује да ће реализацијом мобилности значајно унапредити сарадњу са институцијама за високо образовање полицијских службеника и других институција које се баве образовањем у области безбедности из земаља Европске уније, као и из других земаља, што ће заузврат унапредити његов образовни систем, наставне програме, научна истраживања, али и учинити да Универзитет постане отворен за пружање знања и стручности студентима којима су она потреба да би адекватно одговорили на криминал и остале безбедносне изазове.

Универзитет је посвећен унапређењу полицијског образовања чији би резултат била боља ефикасност и ефективност полицијског рада у разнородном друштву које се све брже мења  и непрекидно сусреће са новим ризицима и безбедносним изазовима, уз истовремено растуће очекивање да полиција унапреди превентивно и проактивно деловање и однос с грађанима, као и заштиту жртава криминалитета. С тим у вези, важно је да се искористе постојећа компаративна искуства и научна сазнања у функцији унапређења студијских програма високог полицијског образовања, ради унапређења дигиталних компетенција највишег нивоа, способности за решавање проблема, вештине ‘учења да се учи’ као и социјалних вештина полицијских службеника. Развијајући своје студијске програме у области информатике и рачунарства, као и форензичког инжењерства, Универзитет одговара на растуће потребе на тржишту рада многих европских земаља, за дипломираним инжењерима технологије и инжењерства.

Универзитет ће искористити предности програма Еразмус да унапреди мобилност својих запослених и да ојача сарадњу са другим институцијама високог полицијског образовања широм Европе, али и да обједини компаративна искуства како би систем полицијског образовања учинила пријемчивијим за студенте из етничких мањина, нарочито Роме.

Очекује се да сарадња са партнерским институцијама у оквиру програма Еразмус+ унапреди докторске студије, омогућавајући студентима да развију вештине истраживања, критичко мишљење и креативност, као и способности да примењују нова знања и вештине (укључујући вештине безбедности у кибер простору) у контроли криминала.

Универзитет намерава да даље развија наставу засновану на истраживању и да подржава интердисциплинарно образовање и истраживање како би високо образовање у области криминалистике, форензичког инжењерства и информатике било ефикасније и ефективније, као и да одлучно обезбеди развој полицијског рада заснованог на доказима.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs