др Дејан Бошковић

 

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Дејан Бошковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Факултет одбране и заштите у Београду
 2. Магистарске студије: Криминалистичко-полицијска академија (2009) (тема: Савремене тенденције у спречавању и сузбијању насиља у породици)
Наставна област, предмети
Научна област: Безбедност у ванредним ситуацијама

Предмет

 1. Еколошка безбедност (основне академске студије)
 2. Систем обезбеђења лица и имовине (основне академске и основне струковне студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Професор струковних студија

Кратка биографија

Дејан Бошковић је рођен 31. 05. 1969. године у Бору. На факултету Одбране и заштите у Београду дипломирао је 2000. године одбранивши дипломски рад из криминалистике са оценом 10 и стекао звање професора Одбране и заштите. Магистарски рад под називом Савремене тенденције у спречавању и сузбијању насиља у породици одбранио је на Криминалистичко-полицијској академији 24. марта 2009. године и стекао звање магистра криминалистичко-безбедносних наука, пред комисијом у саставу: проф. др Остоја Крстић, редовни професор, проф. др Божидар Бановић, ванредни професор и доц. др Желимир Кешетовић.
Маја месеца 2009. године одобрена му је тема за израду докторске дисертације под насловом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, на Универзитету Синергија у Бјељини, Факултет за безбједност и заштиту у Бања Луци. Академски степен доктора наука безбедности и заштите стекао је 27.11.2012. године успешно одбранивши докторску дисертацију под горњим називом пред комисијом у саставу: проф. др Здравко Скакавац (ментор), проф. др Драгомир Јовичић и проф. др Миодраг Симовић.  

У Секретеријату унутрашњих послова у Београду запослио се 01. 05. 1993. године на пословима оперативне криминалистичке технике, односно у дежурној екипи за вршење увиђаја где је радио до 30. 09. 2000. године. У Вишу школу унутрашњих послова у Београду, у којој је изабран за наставника практичне наставе за предмет Криминалистика–техника, прелази 01. 10. 2000. године; 15. 12. 2005. прелази у МУП, у Управу за заштиту од пожара и спасавање, на радно место инспектора за процену и израду планова угрожености, да би од 01. 11. 2006. године решењем директора полиције био постављен на радно место начелника Одељења за контролу промета и превоза опасних материја у Управи за превентиву Сектора за заштиту и спасавање; 01. 10. 2009. распоређен је на радно место помоћника начелника Управе за послове развоја и обуке ватрогасно-спасилачких јединица у Сектору за ванредне ситуације.

Од 01.01.2011. године прелази на рад у Криминалистичко-полицијску академију у Београду, пошто је од стране Научно наставног већа изабран  за сарадника у звању асистента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама где држи вежбе студентима на предметима Еколошка безбедност и Систем обезбеђења лица и имовине.
Од 01.01.2014. године од стране Научно наставног већа изабран за професора струковних студија за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама где држи предавање и вежбе студентима на предмету Спречавање и сузбијање пожара, хаварија и експлозија.

Учествовао је у више истраживачких пројеката, објавио 1 монографију, 3 уџбеника у коуаторству, и више радова у научним и стручним часописима. Такође, учествовао је на више курсева, семинара, стручних саветовања, радионица у земљи и иностранству (Литванија, Словенија, Црна Гора, Хрватска).

Избор из публикација
 1. Бошковић, М.; Бошковић, Д.: Еколошки криминалитет, Бања Лука : Факултет за безбједност и заштиту, 2010, 234 стр.
 2. Бошковић, М.; Бошковић, Д.: Еколошки криминалитет: криминолошко – кривичноправни и криминалистички аспекти, Бар : Факултет за пословни менаџмент, 2010, 242 стр.
 3. Бошковић, Д.: Насиље у породици. Бања Лука: Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживање, 2009.
 4. Бошковић, М.; Бошковић, Д. : Неки актуелни проблеми од значаја за безбједност и заштиту корпорација, Развој система безбједности и заштите корпорација (зборник радова са научног скупа „Дани безбједности“), Бања Лука : Факултет за безбједност и заштиту, 2011, стр. 11-20.
 5. Бошковић, Д. : Значај превенције у отклањању и смањењу ризика техничко-технолошких несрећа – удеса у производњи експлозивних материја, Безбедност.- ISSN 0409-2953. – год. 53, бр. 2 (2011), стр. 274-287.
 6. Bošković,D. : PREVENTION OF ENDANGERMENENT OF THE  ENVIRONMENT IN TRADE AND TRANSPORTATION OF EXPLOSIVE MATERIALS, Archibald Reiss Days – International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. II, Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2011, p. 815-822.
 7. Bošković, D. : MEASURES TAKEN BY BUSINESS ENTITIES IN ORDER TO ELIMINATE OR REDUCE RISK OF ACCIDENTS, EXPLOSIONS AND FIRES INVOLVING HAZARDOUS MATERIALS, Archibald Reiss Days – International            Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings of   InternationalSignificance,    Vol. II, Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014, p. 313-322.
 8. Бошковић, Д. : Улога приватног обезбеђења у процени ризика извршења удеса у производњи, промету, транспорту и складиштењу експлозивних материја , Безбедност.- YU ISSN 0409-2953. – год. LV, бр. 2 (2013), стр. 125-141
 9. Бошковић, Д. : Сарадња криминалистичког техничара са другим субјектима у криминалистичкој обради и њен значај за сузбијање криминалитета, Међународна и национална сарадња и координација у супротстављању криминалитету (зборник радова са истоименог научног скупа са међународним учешћем, Келебија, 22-23. октобар 2010), Бања Лука : Интернационална асоцијација криминалиста, 2010, стр. 449-460
 10. Бошковић, Д., Љуштина, А.: Еколошки проблеми у урбаним срединама и њихов утицај на угрожавање животне средине, Транзиција и економски криминал 2, Београд : Криминалистичко полицијска академија, 2014, стр. 151-162.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs