проф. др Александра Љуштина

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александра Љуштина
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 127
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Факултетот за безбедност и општествена самозаштита при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје.
 2. Магистарске студије: Факултет одбране и заштите Универзитетa у Београду (1998) (тема: Безбедносни и криминалистичко-технички аспекти заштите животне средине).
 3. Докторат: Факултет безбедности Универзитетa у Београду (2009) (тема: Улога полиције у спречавању и сузбијању еколошких деликата).
Наставна област, предмети
Научна област: Безбедност у ванредним ситуацијама

Предмет

 1. Еколошка безбедност (основне академске студије)
 2. Систем обезбеђења лица и имовине (основне академске студије)
 3. Систем обезбеђења лица и имовине (основне струковне студијe)
Наставно и/или научно истраживачко звање
Редовни професор
Кратка биографија

Рођена 1965. године, средњу медицинску школу - општи смер завршила у Сплиту. Факултет безбедности у Скопљу уписала 1984. године, а завршила  1988. године. На Факлултету безбедности Универзитета у Београду магистрирала и докторирала. Од 1991. до 1994. године била запослена у Вишој школи унутрашњих послова у Београду као сарадник–асистент за предмет Криминалистика–техника, а од 1994.године до 2006. године била је запослена на Криминалистичкој академији као сарадник- асистент приправник, а потом и асистент за предмет Криминалистика техника. Од 2006. године до 2008. године запослена на Криминалистичко-полицијској академији на радном месту сарадника у звању асистента за ужу научну област Криминалистичко-форензичку област, за наставни предмет Криминалистичка техника (основне академске студије). Од 2008. године до 2009. године запослена на радном месту асистента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама, за наставни предмет Безбедност у ванредним ситуацијама (основне академске студије), а 2009. године изабрана за наставника са звањем доцента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама.  2013. године изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама, за наставни предмет Безбедност у ванредним ситуацијама. Изводи наставу из изборних предмета: Еколошка безбедност (основне академске студије), Систем обезбеђења лица и имовине (основне академске студије) и Систем обезбеђења лица и имовине (основне струковне студије).

Избор из публикација
 1. Љуштина,А.:Еколошка безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
 2. Љуштина, А.: Еколошки деликти и полиција, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010.
 3. Ljuština, A., Bajagić,M.: Environmental refugees - modern security challenge,in: Security and euroatlantic perspectives of the Balkans : police science and police profession (states and perspectives):International scientific conference, 25-26 May 2012, Ohrid, Faculty of  security, Skopje, 2012. pp. 210-222, Volume II
 4. Ljuština,A.,Knežević-Lukuć,N.,:Vanredne situacije izazvane prirodnim katastrofama, ECOLOGICA,No. 71,GodinaXX, str.411- 415.
 5. Млађан, Д., Љуштина, А.: Цивилно – војно планирање за реаговање у ванредним ситуацијама у Југоисточној Европи. У: Србија и регионална сарадња, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010., стр.277-290.
 6. Ljustina, A.,  Malis - Sazdovska, M., Knezevic – Lukic, N,: Safety in emergency situations caused by natural disasters,Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol.2,Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Belgrade,3-4 march 2014, Academy of Criminalistic and Police Studies, pp.263-272.
 7. Љуштина А.: Организовани еколошки криминал у савременим студијама безбедности, Супротстављање организованом криминалу: правни оквир, међународни стандарди и процедуре, Нучно – стручни скуп са међународним учешћем, Тара, 27- 29, мај 2013.године,Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. стр. 397 -  406.
 8. Љуштина, A.: Угрожавање еколошке безбедности недозвољеном трговином биљним и животињским врстама, Безбедност, год. 50, бр. 1-2 (2009), стр. 167- 178.
 9. Ljuština, A., Čvorović, Z.: Prevention and repression of ecological crimes using crime – detection methods, Science – Security – Police, Journal of Police Academy, Belgrade, Vol. VIII, No. 1, pp. 185 -199.
 10. Љуштина, А.: Невербална комуникација и безбедносна култура у систему обезбеђења лица и имовине, Безбедност, год.60(LX), бр.1(2013),стр.98-108.
Чланства у научним и стручним организацијама

Од 15. новембра 2008. године налази се на списку експерата за еколошку безбедност Западног Балкана при Програму УН за развој (United Nations Development Programme-UNDP)

Награде и признања
 1. У оквиру пројекта „Лидери сутрашњице за одрживи развој и животну средину“ спроведеном под покровитељством Амбасадора животне средине проглашена је 2007. године лидером у заштите животне средине
 2. Награда  Министарства унутрашњих послова Републике Србије за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства поводом Дана полицијског школства 2004. године.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs