На основу чл. 11 ст. 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),

 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ј А   У Н И В Е Р З И Т Е Т А   С Р Б И Ј Е
 
о б ј а в љ у ј е 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

У складу са чл. 11 ст. 1 т. 1 Закона о високом образовању (Закон), Народна скупштина Републике Србије бира 17 чланова Националног савета за високо образовање (НСВО), од којих шест на предлог Конференције универзитета Србије. Предлог са највише 18 кандидата (чл. 11 ст. 6 Закона) биће формулисан по основу пријава приспелих на овај Јавни позив, те, у складу са одлуком Скупштине КОНУС, а на основу предлога Ректорског савета КОНУС (према чл. 10 т. 1 и чл. 13 т. 1 Статута КОНУС) и упућен Влади Републике Србије на начин и у року утврђеном Законом (чл. 11 ст. 8).

Кандидат, према одредбама чл. 11 ст. 1 т. 1 и ст. 10 Закона, треба да је:

  • истакнути редовни професор универзитета, или
  • врхунски стручњак у звању научног саветника, или
  • уметник са  међународно  признатим радовима или осведоченим доприносом националној култури

и да није:

  • изабран/а, постављен/а  или  именован/а на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке или на  дужност органа пословођења високошколске установе
  • члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета
  • запослен/а у Националном телу за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног позива, што значи да истиче у четвртак, 2. децембра 2021. године.

Листа пријављених кандидата биће стављена на увид јавности у року од 10 дана од истека рока за пријављивање кандидата, што значи у понедељак, 13. децембра 2021. године.

Пријављивање се врши достављањем података на обрасцу који је приложен овом Јавном позиву. Пријава се доставља на адресу: Конференција универзитета Србије, Београд, Студентски трг број 1, као и у електронском облику, на адресу: konus@rect.bg.ac.rs

Преузми образац (Word)

На основу чл. 16 ст. 3 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),

 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ј А   У Н И В Е Р З И Т Е Т А   С Р Б И Ј Е
 
о б ј а в љ у ј е 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 

У складу са чл. 16 ст. 2 Закона, Народна скупштина Републике Србије бира девет чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (УО НАТ), од којих два на предлог Конференције универзитета Србије. Предлог са највише шест кандидата (чл. 16 ст. 7 Закона) биће формулисан по основу пријава приспелих на овај Јавни позив, те, у складу са одлуком Скупштине КОНУС, а на основу предлога Ректорског савета КОНУС (према чл. 10 т. 1 и чл. 13 т. 1 Статута КОНУС) и упућен Влади Републике Србије на начин и у року утврђеном Законом (чл. 16 ст. 7).

Кандидат, према одредбама чл. 16 ст. 2 т. 1 и ст. 9 Закона, треба да је редовни професор универзитета и да није:

  • изабран/а, постављен/а  или  именован/а на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке или на  дужност органа пословођења високошколске установе
  • члан Националног савета за високо образовање или Комисије за акредитацију, или
  • запослен/а у Националном телу за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног позива, што значи да истиче у четвртак, 2. децембра 2021. године.

Листа пријављених кандидата биће стављена на увид јавности у року од 10 дана од истека рока за пријављивање кандидата, што значи у понедељак, 13. децембра 2021. године.

Пријављивање се врши достављањем података на обрасцу који је приложен овом Јавном позиву. Пријава се доставља на адресу: Конференција универзитета Србије, Београд, Студентски трг број 1, као и у електронском облику, на адресу: konus@rect.bg.ac.rs.

Преузми образац (Word)

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени