Безбедносни менаџмент

Испитна питања: преузми
Напомена: За студенте по Наставном плану и програму Криминалистичко-полицијске академије (aкадемских студија) од генерације 2016/2017

Испитна питања: преузми
Напомена: За студенте по Наставном плану и програму Криминалистичко-полицијске академије (aкадемских студија) од генерације 2011/2012 до 2015/2016

Испитна питања: преузми
Напомена: За студенте по Наставном плану и програму Криминалистичко-полицијске академије (aкадемских студија), генерација ш.к 2010/2011 и раније.