Прекршајно право

Испитна питања: преузми
Напомена: За студенте по Наставном плану и програму КПА - струковне студије

Испитна питања, литература и закон о прекршајима: преузми
Напомена: За студенте по Наставном плану и програму КПА - академске студије и студенте по НПП ПА