проф. др Слободан Миладиновић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Слободан Миладиновић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
 2. Магистарске студије: Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду (1997)
  (тема: Хидролошке карактеристике смедеревског Подунавља и Поморавља)
 3. Докторат: Природно математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство (2007)
  (тема: Геоморфолошке одлике доњег Поморавља и смедеревског Подунавља)
Наставна област, предмети
Наставна област: Полицијско-безбедносна топографија

Предмет

 1. Полицијска топографија
 2. Географско софтверско инжењерство
 3. Природне катастрофе
 4. Моделовање и симулирање безбедносних ризика од природних катастрофа
 5. Подршка одлучивању у полицији
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Проф. др Слободан Миладиновић рођен је 10. децембра 1957. године у Коларима. Држављанин је Републике Србије по националности Србин. Ради као наставник на Криминалистичко-полицијском универзитету  у звању редовног професора. Предавач је на предметима Полицијска топографија, на основним струковним студијама, Географско софтверско инжењерство, на основним академским студијама, Природне катастрофе и Моделовање и симулирање безбедносних ризика од  природних катастрофа на специјалистичким студијама и Подршка одлучивању у полицији на докторским студијама.

Проф. др Слободан Миладиновић, после основне школе, завршио је Гимназију у Смедереву. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Одсек за географију за непуне четири године 1. јула 1980. године са просечном оценом 9,18. Током студија два пута је биран за представника студената у Наставно-научном већу Института. На студијама је показао  велико интересовање за физичку географију, како са теоријског тако и са аспекта примене знања на терену. Припадао је групи младих истраживача, окупљених око проф. др Јована Петровића, једног од највећих геоморфолога и спелеолога код нас, где се ангажовао као консултант у планирању, организовању и спровођењу теренских истраживања. Магистарске студије на Институту за географију Природно – математичког факултета у Новом Саду  завршава  1997. године, са просечном оценом 9,37 и одбраном магистарске тезе из хидрологије под називом „Хидролошке карактеристике Смедеревског Подунавља и Поморавља“. Докторску дисертацију „Геоморфолошке одлике Доњег Поморавља и Смедеревског Подунавља“ одбранио је на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду 2007. године.

Радни однос  најпре је засновао у Основној школи „Радица Ранковић“ у Лозовику. Године 1988. прелази у Гимназију у Смедереву и ту остаје до 2000-те године. Од 2000-те до 2008 године радио је у Општинској управи СО Смедерево на пословима Председника Извршног одбора, Председника СО Смедерево и Заменика градоначелника Града Смедерева. У јуну 2008. године, изабран је за доцента и примљен на Природно-математички факултет у Нишу. Од октобра 2008. ради на Криминалистичко-полицијској академији у Београду на радном месту Научни сарадник- истраживач у Научно-истраживачком центру. 2009. године изабран је за доцента на Криминалистичко – полицијској академији за предмет Полицијска топографија. За ванредног професора на Криминалистичко-полицијској академији  изабран је 2013. године. У звање редовног професора на Криминалистичко-полицијском универзитету изабран је 2018. године.  

Одмах по завршетку студија постао је члан Српског географског друштва, најстаријег и најзначајнијег струковног удружења у области географије чији је основни задатак организовање и унапређивање стручног и научног рада. Од 1982. до 2000. године био је председник Подружнице Српског географског друштва у Смедереву. Као члан Српског географског Друштва из Београда и председник Подружнице организовао је бројне семинаре едукативног и научног карактера за професоре географије, на којима су предавачи били професорори Универзитета из Београда и Новог Сада. Такође,  је и сам као аутор и коаутор био излагач на семинарима које су организовале Подружнице у Новом Саду, Крагујевцу, Пожаревцу и Смедереву. Учествовао је у раду младих истраживача географа у Петници код Ваљева.
Од 1989. до 1992. године био је члан Уређивачког одбора „Глобуса“, часописа за методолошка и дидактичка питања из географије. Тренутно је члан Уређивачког одбора Тематског зборника „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији и часописа The Enviroment који издаје Географски факултет Универзитета у Београду.
У периоду од 2000-2008. године у сарадњи са Дирекцијом за урбанизам, изградњу и градско грађевинско земљиште у Смедереву учествовао је у изради  Локалног еколошког акционог плана Општине Смедерево, а са Институтом за просторно планирање из Београда на изради  Стратегије просторног развоја општине Смедерево и Нацрта просторног плана општине Смедерево.
Рецензирао два уџбеника и више научних радова који су публиковани у категорисаним зборницима радова. Ангажован је на два домаћа и једном међународном пројекту. После поновног увођења теренске обуке студената Криминалистичко-полицијске академије  на Гочу  од  2011-те редовно учествује у реализацији обуке из Полицијске топографије.
За досадашњи рад више пута је похваљиван и награђиван, а најзначајнија признања су Орден Светог Саве другог реда којим га је одликовала Српска православна црква и повеља Српског географског друштва.

Избор из публикација
 1. Lj. Miljković, S. Miladinović, M. Stepanović: (2009), „ Klizišta u smederevskom podunavlju“ Zbornik radova geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU knj.59, br. 2, Beograd.
 2. S. Stevanović, S. Miladinović, R. Gojaković : (2010), „Uloga policije u ostvarivanju bezbednosti na rekama u  Srbiji“, časopis Bezbednost 2/2010, strana  108-122, УДК 351.749.2, Beograd
 3. Stevo Jaćimovski, Slobodan Miladinović, Obrad Stevanović:(2011), Usage of SLIAR Mathematical Model in Comabating Influenzas Emergency, International scientific conference ,,Archibald Reis Days“, Tthemetic conference proceedings of international significance, 2011 Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade,
 4. pp. 719-729. ISBN 978-86-7020-190-3, COBISS.SR-ID 184453900
 5. Boban Milojković, Slobodan Miladinović: (2011), „Policijska topografija“-praktikum, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 6. Slobodan Miladinović, Ljiljana Gavrilović: (2012),  „ Procena ugroženosti i zaštita od poplava bujičnih vodotoka na teritoriji grada Smedereva“ Zbornik radova geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu , sveska  LX , Beograd
 7. S. Miladinović, S. Јаćimovski, Ž. Nikač, D. Kekić: (2013),  The influence of Zelezara Smederevo on the quality of the environment and its ability to improve through the monitoring system 237-247, UDC 62(05)=163.42=III, ISSN 1330-3651, TEHNICAL GAZETTE, Volume 20, Number 2  Scientific professional journal of tehnical faculties of the Juraj Strossmayer University of Osijek, Brod, Croatia
 8. Slobodan Miladinović: (2013), „Моrfogenetska evolucija i geotopografske odlike reljefa smederevskog Podunavlja“, Monografija ISBN 978-86-81623-67-1, COBISS.SR-ID 200749836, Smederevo
 9. Slobodan Miladinović : (2014)  “Zaštita vidljivih i nevidljivih digitalnih dokaza kod forenzičke istrage”, Tematski zbornik Kriminalističko-forenzička obrada mesta krivičnih događaja ISBN 978-86-7020-304-4, COBISS,SR-ID 212344332, Kriminalističkoi-policijska akademija, Beograd .
 10. Slobodan Miladinović : (2014), “Bujične poplave, hidrološka analiza, rizik i mere zaštite”
 11. Zbornik radova Elementerne nepogode i vanredne situacije, ISBN 978-86-6411-005-1, COBIS, SR-ID 211953420, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 12. Stevo Jaćimovski, Snežana Stojičić, Slobodan Miladinović, Radovan Radovanović, Venezia Ilijazi : (2014)” Upotreba GIS tehnologije u proceni širenja aerozagađenja”, IV International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS“ 2014,  University of Novi Sad, Faculty of  tehnical sciences „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Serbia, SBN 978-86-7672-237-2   COBISS.SR-ID 290142983 str 43-55
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског географског друштва

Награде и признања

Орден Светог Саве - другог степена

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени