проф. др Ивана Бјеловук

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ивана Бјеловук
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 127
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Машински факултет Универзитета у Београду (1997)
 2. Магистарске студије: Машински факултет Универзитета у Београду (2005)
  (тема: Форензичка карактеризација трагова дејства бризантних експлозива на подлогу и околину)
 3. Доктор техничких наука: Машински факултет Универзитета у Београду, смер Војно машинство-системи наоружања, 2014.
Наставна област, предмети

Научна област: Криминалистичко-форензичка

Предмет

 1. Криминалистичка техника (основне академске студије криминалистике)
 2. Криминалистичке идентификације (специјалистичке академске студије криминалистике)
 3. Основи криминалистичке технике (основне струковне студије криминалистике)
 4. Криминалистичко-форензичка обрада лица места(основне струковне студије криминалистике)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија
Рођена у Београду, где је завршила основну школу и гимназију (5,00) и Машински факултет Универзитета у Београду, смер Војно машинство (8,10); дипломирала рад на катедри за Војно машинство на тему „Конструкција метка кал. 38 са поткалибарним зрном“, ментор проф. др Слободан Јарамаз (10); магистрирала на тему: „Форензичка карактеризација трагова дејства бризантних експлозива на подлогу и околину“ – ментор проф. др Слободан Јарамаз; докторирала на тему „Форензичка анализа и моделирање карактеристика кратера насталог при површинској експлозији бризантног експлозива“, Машински факултет универзитета у Београду – ментор проф. др Слободан Јарамаз.
Запослена у Вишој школи унутрашњих послова у Земуну од 1998. на пословима стручног сарадника на предмету Криминалистика техника; 1999. положила стручни испит МУП РС; 2005. изабрана за предметног наставника на истом предмету у звању предавача, а од 2006. на Криминалистичко-полицијској академији. Држала наставу на специјалистичким курсевима за потребе МУП Криминалистичко-технички; за контролу и регулисање саобраћаја; за Физичко-техничко обезбеђење; за мултиетничку полицију, за оперативне раднике криминалистичке полиције и Основни курс противдиверзионе заштите. Држала наставу на Основном курсу за противдиверзину заштиту у Босни и Херцеговини у својству Expert lecturer Bomb Squad Training.
Завршила више курсева и семинара и то: Криминалистичко технички курс у организацији МУП РС (просек оцена 5,00);Специјалистичке семинаре за Вештачење новца и Интернационалног организованог кријумчарења наркотика у организацији BKA (Bundeskriminalamt - Wiesbaden) и МУП РС 2001; Курс за обуку кадровске базе из области Криминалистичко-техничке обраде лица места кривичних дела, у организацији Шведског националног полицијског борда, ОЕБС и МУП-а РС 2004; Курс за тренере (TDC) 2005. и Курс за израду наставног плана и програма 2008. (СDC) у организацији ОЕБС. Семинар „Борба против дроге и тероризма у региону“ у склопу припрема Србије за белу шенгенску листу и европске интеграције, МУП РС и GE Security похађала 2009.Утврђивање даљине пуцања; Савремене методе изазивања фиксирања и вештачења трагова газеће површине обуће и семинаре: Projektina DokuboxHD/PIA-7 Software 2014; Modern Forensic Equipment for Investigation of the Crime Scene; Савремена форензичка опрема за увиђаје на месту злочина.
Била је ангажована на пројектима: Развојно-сараднички пројекат шведске и српске полиције за унапређење обраде лица места SweSeI 2004-2008 (члан тима за израду Подсетника за криминалистичке техничаре); Евалуација квалитета наставног процеса студијских програма КПА, 2009–2011; Развојно-сараднички пројекат шведске и српске полиције Развој система за обуку у обради места догађаја и форензику и Успостављање форензичког центра за обуку у оквиру МУП РС SweSeII 2011-2014; Евалуација квалитета наставног процеса студијских програма КПА 2008-2011.Специфичности криминалистичко-форензичке обраде места догађаја кривичних дела, 2012–2014.
Члан Савета КПА од 2007.-2010.
Председник Савета КПА у два мандата: 2010-2013. и 2013- ...
Удата, мајка двоје деце.
Избор из публикација
 1. Bjelovuk, I., Jaramaz, S., Mickovic ,D. (2012) Estimation of explosive charge mass used for explosions on concrete surface for the forensic purpose, Science & Justice 52 (1), 20-24.
 2. Bjelovuk I.,  Jaramaz S.,  Elek, P.,  Mickovic, D.,  Kricak, L.  (2015) Estimation of the Explosive Mass Based on the Surface Explosion Crater on Asphalt, Тehnicki vjesnik-Тechnical gazette, 22 (1) 227-232.
 3. Bjelovuk I.,  Jaramaz S.,  Elek, P.,  Mickovic, D.,  Kricak, L.  (2015) Modelling of Characteristics of a Crater Emerged from a Surface Explosion on the Soil, Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2015, Vol. 51, No. 3, pp. ISSN 0010-5082, (accepted for publication)
 4. Žarković, M., Bjelovuk,I., Borović,A. Kritički osvrt na radni i obrazovni profil sudskih veštaka u pojedinim oblastima veštačenja Pravni život – časopis za pravnu teoriju i praksu UDK 34(497.11)(05), ISSN 0350-0500, br.9.- God. 63, (2014) str. 693-704. (glavni i odgovorni urednik: S. Perović).
 5. Bjelovuk, I.,  Kesić, T., Žarković, M., Consequences of Explosive Devices' Activation on Victims and Their Criminal Justice Importance, The Ninth Biennial International Conference Criminal Justice and Security – Contemporary Criminal Justice Practice and Research: Conference Proceedings, (edited by G. Mesko, A. Sotlar and J. Greene), Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2013., p. 279-295.  ISBN 978-961-6821-39-1.
 6. Žarković, M., Bjelovuk, I., Kesić, T., Effects of an Explosion to the Enviroment and Qualification of Criminal Offences Committed with the Explosives. Thematic Proceedings of International Significance, International Scientific Conference “Archibald Reiss Days“, Vol. I (editor in chief G. Milošević), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 1-2 March 2013, p. 315-325. ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku celinu), ISBN 978-86-7020-260-3; COBISS.SR-ID 202408204; UDC: 343.76 504.6:544.454.
 7. Кеsić, T., Žarković, M., Bjelovuk, I., Assumptions and Selection Procedure – Appointment of Experts, rad je izložen na Međunarodnoj konferenciji The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, Ohrid, 5-8 June 2013, p.212-228, ISBN 978-608-4532-35-4, COBISS.MK-ID 95271178
 8. 8.Жарковић, М., Бјеловук, И., Кесић. Т. (2012) Криминалистичко поступање на месту догађаја и кредибилитет научних доказа, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, ISBN 978-86-7020-221-4
 9. Žarković, M., Bajagić, M., Bjelovuk, I.: Specifics Within The Crime Scene Investigation Of An Explosion Site In The Case Of A Suicide Terrorism Act, Proceedings of the conference “Policing in Central and Eastern Europe – Social Control of Unconventional Deviance”, Ljubljana, Slovenia, 22-24 Sept. 2010 , Editors: G. Meško, A. Sotlar and J. Winterdyk, str. 497-521,ISBN 978-961-6821-10-0
 10. 1Milošević, M., Bjelovuk, I., Kesić, T. Quality Management System in Forensic Laboratories. Nauka – bezbednost – policija. NBP Journal of Criminalistics and Law-ISSN 0354-8872., COBISS.SR-ID 125217799,  Vol. 14, br. 2, (2009), str. 1-10. [COBISS.SR-ID 172365836] UDC:005.6:343.982/.983
Чланства у научним и стручним организацијама
 • IPA - Интернационална полицијска асоцијација
 • IAK - Интернационална асоцијација криминалиста
Награде и признања
 • Награда министра унутрашњих послова за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства.
 • Похвалница за изузетну сарадњу од стране студентског парламента КПА

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs